ltenru

Rėmėjai

Įgyvendinamas Europos Socialinio fondo finansuojamas projektas „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui palankios aplinkos kūrimas Kauno apskrityje”

Visuomenėje daugėja asmenų, kurie susiduria su sunkumais derindami šeimos ir darbo įsipareigojimus. Gyventojai darbui skiria vis daugiau dėmesio, jėgų ir laiko, todėl dažnai nukenčia šeima, nes jai lieka vis mažiau. Kita vertus, kai kurie žmonės dėl savo šeimyninių įsipareigojimų negali dirbti. Ši problema aktuali vienišiems asmenims, auginantiems vaikus ar prižiūrintiems sergantį artimąjį. Darbdavių požiūris į tokius darbuotojus dažniausiai yra neigiamas, jie yra traktuojami kaip papildoma verslo organizavimo ir planavimo problema. Tačiau didėjantis gyvenimo tempas ir senstanti visuomenė verčia pradėti mąstyti, kaip sukurti kuo palankesnes sąlygas darbingiems asmenims išlikti aktyviais darbo rinkoje ir tuo pačiu metu skirti pakankamai laiko šeimos pareigų vykdymui. Ir tai turi būti aktualu ne tik darbuotojams, bet ir darbdaviams – nes ir jie turi savų šeimos įsipareigojimų.

Projekto poreikis:
 Reikalinga sukurti palankią aplinką šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui;
 Reikalinga kryptingai dirbti su darbdaviais, skatinant juos keisti požiūrį į darbuotoją ir ieškoti galimybių kurti lanksčias darbo vietas;
 Reikalinga plėtoti lanksčias priežiūros paslaugas, teikiamas asmens namuose, kad būtų galima palikti savo artimąjį saugiose rankose.
Projekto tikslai:
1. Skatinti šeimai palankių darbo vietų kūrimą;
2. Didinti vaikų, neįgaliųjų ir ligotų asmenų priežiūros paslaugų prieinamumą ir lankstumą;
3. Padėti darbingiems asmenims derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Projekto metu bus:
 organizuojami mokymai darbdaviams apie šeimai palankios darbo vietos kūrimą;
 organizuojami mokymai darbuotojų atstovams apie šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimą;
 rengiami kompiuterinio raštingumo ir anglų kalbos mokymai;
 teikiamos konsultacijos darbdavių šeimai palankios darbo vietos kūrimo klausimu;
 teikiamos neįgaliųjų ir ligotų asmenų socialinės priežiūros ir socialinės globos jų namuose paslaugos;
 teikiamos vaikų iki 10 metų amžiaus priežiūros namuose paslaugos;
 ugdomi socialiniai įgūdžiai, teikiama pagalba ieškant darbo bei palaikymas įsidarbinus.
Projekto tikslinės grupės:
 Asmenys, kurie dėl šeimos įsipareigojimų (prižiūri vaikus, neįgaliuosius ar senyvo amžiaus šeimos narius) nedirba arba turi sunkumų, derindami šeimos ir darbo įsipareigojimus
 Darbdavių ir darbuotojų atstovai.

Projekto vykdytojas:


 UAB „Privati slaugos tarnyba“ – įmonė teikianti aukštos kokybės slaugos ir socialinės priežiūros paslaugas kliento namuose.
Projekto partneriai:
 Asociacija „Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacija“

 Asociacija „Kauno apskrities moterų krizių centras“ - Kauno apskrities moterų krizių centras yra nepriklausoma, ne pelno siekianti organizacija, teikianti pagalbą moterims ir jų šeimos nariams, atsidūrusiems krizinėse situacijose, ginanti jų teises bei įtakojanti visuomenės nuostatas smurto atžvilgiu.
Projekto trukmė:
2009 rugsėjo 1 d. – 2012 rugpjūčio 12 d.
Papildoma informacija:
Tel. 8-37 32 41 82
info@versloasociacija.lt

P R O J E K T O  T I N K L A P I S : http://www.geradirbti.lt/