ltenru

Rėmėjai

INCONEXT

INCONEXT projekto tikslas yra pritaikyti elektroninio mokymosi paketą, siekiant vystyti asmeninius ir organizacijos gebėjimus, kelti pažangių ir į technologijas orientuotų MVĮ strateginio verslo valdymo kvalifikaciją internacionalizacijos kontekste ir išbandyti bei platinti paketą Lietuvoje. Projekto uždaviniai yra orientuoti į esamos elektroninio mokymosi medžiagos analizę, medžiagos pritaikymą tikslinės grupės poreikiams ir perdavimą kuriant naujus modulius bei sudarant sąlygas naudoti pritaikytą medžiagą taikant naujovišką elektroninio mokymosi platformą. Plačiau apie projektą:http://www.inconext.eu