ltenru

Rėmėjai

Pedagoginė verslumo laboratorija

Projekto Nr.: LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0605
Projekto vykdymo laikotarpis : 2011-2012 m.m.

Santrauka:

Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija kartu su VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centru, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centru, Vilkijos žemės ūkio mokykla, Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacija bei Kauno darbo birža ketina siųsti 10 profesinio mokymo specialistų bei socialinių partnerių atstovų į savaitės trukmės vizitus Vokietijoje, Suomijoje bei Ispanijoje siekiant išbandyti ir pritaikyti socialinio verslumo ugdymo metodus Lietuvos profesinio mokymo įstaigose.

Dotacija :12.088,00 eurų.

Pagal šį projektą 2011 m. lapkričio 13-19 dienomis Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacijos narys Vaidas Bernotas lankėsi Suomijoje Omnia profesinio rengimo mokykloje (Mokykla įsikūrusi Espoo mieste, šalia Helsinkio). Vienos savaitės vizitas vyko šiai mokyklai priklausančiame pagrindinėje mokymo bazėje (susipažinta su mokymo infrastruktūra, praktinių užsiėmimų vietomis), taip pat Inna Omnia projekto vietoje (projektas mokyklos erdvėje apjungia verslą ir mokyklos bendruomenę), buvo aplankytos kitos praktinio mokymo vietos, dirbtuvės (metalo, medžio apdirbimo vietos, autoservisas, dizaino, video kūrimo biurai, siūvimo cechas). Taip pat susipažinta su Koulli projektu ir apžiurėtas jo įgyvendinimas (unikalus projektas apjungiantis dvi profesinio rengimo mokyklas, universiteto profesorius, verslą, žemės savininkus ir miesto valdžią. Projekto metu statomas gyvenamasis ir verslo kvartalas, kuriame studentai praktiškai įgyvendina tai ką mokosi mokyklose). Įvyko vizitas į EnterpriseHelsinki agentūrą, kuri užsiima naujo ir pradedančio verslo konsultavimu, palaikymu ir informacijos teikimu apie verslo pradžia Helsinkyje. Agentūra vykdo eilę projektų skatinančių verslo pradžią ir verslumą.