ltenru

Rėmėjai

Misija

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų sėkmingam funkcionavimui reikalingų tiek vidinių (subjekto kompetencijų), tiek išorinių (verslo aplinkos) sąlygų formavimas, gynimas ir gerinimas. Verslininkų tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas.