ltenru

Rėmėjai

Veikla

Asociacijos atstovai aktyviai dalyvauja smulkaus ir vidutinio verslo aplinka įtakojančių reglamentų svarstyme, teikia pasiūlymus, protestuoja prieš verslui neneudingus sprendimus. Kviečiame aktyviai dometis šia mūsu veikla, teikti savo pasiūlimus, dalyvauti diskusijose bei nuomonės formavime, prisidėti prie verslo aplinkos tobulinimo